Liber la sport

Copyrigth 2018 @creativsport.ro

BUN VENIT !

MTB Email: cataleyayris@yahoo.com

Alerg Email: creativsport.ro@gmail.com

Pedalează și alergă  în Oltenia

0728 161 918

Pedalăm pentru Cataleya / Yris

Traseul concursului de cicloturism , Pedalam pentru Cataleya / Yris !,, îmn zona de pădure săpre NE, E,SE este  acoperit cu păduri de stejar, de goruneto – făgete şi de făgete. Pe fața sudică apar stejăretele, pe culmi goruneto – făgetele şi pe versanții nordici, făgetele.

Pădurile de goruneto – făgete au cea mai mare răspândire, ocupând culmile dealurilor şi sunt bogate în specii de amestec. Astfel, pe lângă speciile dominante – stejar şi fag apar şi altele, precum: carpenul, teiul, jugastrul, frasinul, mojdreanul, ulmul etc.

Etajul arbustiv este format din alun, lemn câinesc, corn, sânger, soc clocotiş. Apare şi iedera ca plantă agățătoare. Etajul ierbaceu, divers în specii, este format din merişor şi afin, iarbă neagră, muşchi etc.

În complexul frunzişului de fag şi stejar se întâlnesc ciuperci aerobe, unele dintre ele fiind comestibile (mînătarca, creița, bureții iuți) şi jucând un rol important în descompunerea frunzişului de foioase. Prin bogăția speciilor sale lemnoase, arbustive şi ierboase, flora contribuie la crearea unui climat specific, utilizat cu bune rezultate în tratamentul unor boli respiratorii, pe lângă rolul său estetic.

Fauna este caracteristică zonei temperat – continentale întâlnindu-se în pădurile din jurul stațiunii veverița, bursucul, pârşul, iepurele, căprioara, vulpea, iar dintre păsări: mierla, sturzul de vâsc, pițigoiul, gaița, privighetoarea mică, pitulicea, țicleanul, ciocănitoarea şi ghionoaia mică.

Pedalează Pentru Ei - Pedalează Împreună cu Asociația Cataleya&Yris

0753 560 995