Liber la sport

Copyrigth 2018 @creativsport.ro

BUN VENIT !

MTB Email: cataleyayris@yahoo.com

Alerg Email: creativsport.ro@gmail.com

Pedalează și alergă  în Oltenia

Băile Govora

4.09.2021

MTB - Pedalează Pentru Ei - Pedalăm Împreună cu Asociația Cataleya&Yris

0728 161 918

Pedalăm pentru Cataleya / Yris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

Băile Govora 4 septembrie  2021

Competiţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele urmatoare:

 

Pedalam pentru Cataleya/Yris este o competiţie dedicată tuturor persoanelor care îşi doresc o alternativă la deplasarea cu autovehiculul si va fi organizata pe data de 4 septembrie 2021. Competiția va avea o singura proba la fiecare categorie și anume: proba de Contra timp Individual.

ORGANIZATORII

Competiția este organizată de Asociatia Cataleya/Yris si Asociatia Ajutam Sa Zambeasca în parteneriat cu Primăria orasului  Baile Govora.

 

CATEGORIILE DE VÂRSTĂ

Competiția este deschisă juniorilor(varsta cuprinsa intre 10-14ani si 15-18 ani, persoanelor de sex  masculin și feminin(fara limita de varsta).

 

PARTICIPARE

La competiția Pedalam pentru Cataleya/Yris public pot participa toate persoanele indierent de sex sau nationalitate, locuitori din regiune care îşi doresc o alternativă la deplasarea cu autovehiculul, plus turişti care doresc să viziteze zonele înconjurătoare din orasul Baile Govora.

 

DESCRIEREA COMPETIȚIEI

Competiția este individuală și va cuprinde o singura proba la fiecare categorie şi anume:

 • proba de contratimp individual (CTI);

 

ÎNSCRIERI

Înscrierile concurentilor la  competiția Pedalam pentru Cataleya/Yris se vor trimite, până în data de 01 septembrie 2021, orele 16:00, la e-mailul cataleyayris@yahoo.com sau la tel: 0753560995, specificându-se la care participă fiecare sportiv. Înscrierile venite după această dată nu vor fi luate în considerare. Organizatorii vor fi obligaţi ca la şedinţa tehnică să prezinte înscrierea în original, ștampilată și semnată de conducătorul structurii. Vor fi acceptate toate persoanele indiferent de sex,  etnie sau nationalitate.

Taxa de participare se virează sub formă de donație în contul IBAN: RO20RNCB0265169149150001, BCR Filiala Horezu, jud. Vâlcea. Asociația Ajutăm să Zâmbească.

 

ECHIPELE

Concurentii sunt obligați să poarte pe timpul cursei numarul alocat  si fara schimbarea acestuia. Nu se realizează clasament pe echipe, astfel că ajutorul între concurenti pe parcursul cursei de fond este interzis.

 

ORGANIZATORII

Organizatorul este obligat să:

 • prezinte lista tututor participantilor;
 • participe la ședința tehnică;
 • respecte regulamentul competiției;
 • atenționeze comisarii de sosire la sfârșitul competiției despre numărul de alergători care au abandonat;

 

SECRETARIATUL

Verificarea și controlul platii taxei de participare pana in 2 septembrie 2021, ora 22:00, în spațiul          special amenajat.

 

ȘEDINȚA TEHNICĂ

Ședința tehnică va avea loc în data de 3 septembrie, ora 19:00 într-o locaţie stabilită de comun acord de organizator și vor participa organizatorii cursei, autorităților locale, reprezentantul Poliției Rutiere, ai Ambulanţei si reprezentanți ai mass- media. În cadrul şedinţelor tehnice se vor distribui numerele de concurs, chip-urile de cronometraj electronic şi se va stabili ordinea de plecare a concurentilor în probele de contra timp.

 

RESPONSABILITĂȚI

Toți membrii și participanții la competiție vor respecta legislația rutieră în vigoare din România. Organizatorul nu-și asumă nici o răspundere pentru incidente și accidente de persoane, mașini, motociclete și biciclete. De asemenea, orice contravenție sau infracțiune comisă de participanții la competiție nu intră în responsabilitatea organizatorilor și colaboratorilor acestora.

 

CODUL DE CURSĂ

Concurentii în cursă sunt obligați să respecte regulile de circulație pe drumurile publice, să respecte traseul stabilit si sa pedaleze pentru o cauza nobila.

PENALITĂȚI

Se aplică penalitățile pentru:

-se se restituie taxa de participare pentru neprezentare
-nu se restituie taxa de participare pentru abandon
-nerespectarea traseului se consideră descalificare

 

ABANDONUL

În caz de abandon, concurentii trebuie să predea numerele de concurs unui arbitru.

 

RECLAMAȚII

Toate reclamațiile sau contestațiile privind în mod strict faptele din cursă trebuie să fie examinate de către juriul de concurs. Nici o reclamație nu va fi analizată, dacă nu este prezentată în scris, și

însoţită de o cauțiune de 100 de lei. Această cauțiune poate fi restituită dacă reclamația este fondată. Reclamațiile trebuie făcute juriului de concurs în următoarele termene:

 • asupra clasamentelor cel mai târziu după două ore de la sosire;
 • asupra neregularităților în cursă, cel mai târziu dupa o oră de la sosire;

 

PURTAREA CĂȘTII DE PROTECȚIE

În timpul competiției, toți cicliștii sunt obligați să poarte cască de protecție. La startul competiției, niciun ciclist nu este admis fără să poarte cască de protecție.

 

NUMERELE DE CONCURS

Fiecare concurent este obligat să poarte două numere de concurs fixate pe tricou conform indicațiilor de la ședința tehnică.

Numerele de concurs sunt distribuite de către organizatori în momentul operațiilor preliminare de verificare a listelor si taxei de participare, de către juriul de concurs. Vesta de ploaie trebuie să fie transparentă. Este interzisă tăierea numerelor de concurs.

 

DESFĂŞURAREA COMPETIȚIEI / TURE

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 

 

LOCUL DE REUNIUNE AL CURSEI

Toți concurenti si organizatorii trebuie să se prezinte la locul de start cu minimum o oră  înainte de ora fixată pentru startul etapei și semnarea listei de start. Lista de semnături se închide cu 15 minute înainte de startul cursei. Concurentii care nu semnează lista de plecare vor fi descalificați,. Concurenti trebuie să se supună dispozițiilor arbitriilor de start.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ

Acest serviciu este condus de către un doctor care este direct responsabil. Serviciul este realizat în timpul cursei de o ambulanța. Medicul cursei este la dispoziția tuturor participanților de la operațiile preliminare până la sfârșitul cursei. Medicul, conform atribuțiilor sale, este considerat arbitru. Lista de spitale și unități de primiri urgențe vor fi menționate la şedinţa tehnică.

 

CEREMONIA OFICIALĂ

Festivitatea de premiere se va organiza Sambata , ora 19:00 în Baile Govora iar participantii vor primi  formalitățile protocolare de premiere.

DISPOZIȚII FINALE

La probele de contratimp individual se va pedala cu orice bicicleta indiferent de specificațiile tehnice ale bicicletei.

Galerie foto

Despre Băile Govora

Acces/Contact

Orașul Băile Govora este aşezat în partea centrală a județului Vâlcea, în zona Subcarpaților Getici ai Vâlcii, străjuit de dealurile Piscupia la sud – vest, Baba Floarea la vest, Păuşeşti şi Bârlogului la nord – vest, Huniei la nord, Tătarul şi Stogşor la est, la o altitudine de 330 – 380 m.

Băile Govora se află la 22 km distanță de reședința județului Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea și 195 km față de București, capitala României. Din punct de vedere geografic, Băile Govora se găsește la intersecția paralelei de 450 5 49’’ latitudine nordică, cu meridianul de 240 9 20’’ longitudine estică.

Prezenţa în perimetrul staţiunii a unor mari suprafeţe verzi adaugă caracteristicilor menţionate, o atmosferă lipsită de poluare şi o cantitate ridicată de aeroioni, predominant negativi, de mare importanţă pentru o staţiune balneoclimaterică profilată, în principal, pe tratamentul afecţiunilor căilor respiratorii.

 

Puritatea ridicată a atmosferei este determinată şi de faptul că pe teritoriul staţiunii nu sunt unităţi industriale poluante, influenţa platformei chimice Govora fiind nulă datorită considerentelor menţionate.

Structura geomorfologică a reliefului şi poziţia zonei îi asigură staţiunii circulaţia aerului de tip föhn, cu încălzire locală şi microclimat plăcut şi sedativ.

Altitudinea staţiunii este de 360 m, iar relieful Subcarpați este caracterizat de dealuri cu altitudini de 500 – 530 m, dar şi zone mai joase de 200 – 220 m. Dealurile sunt împădurite cu fag şi stejar, suprafaţa pădurilor însumând 847 ha.

Sintetic, potenţialul natural turistic al staţiunii balneoclimaterice Băile Govora este constituit din următori factori:

 • existenţa unui important şi valoros fond balnear cu proprietăţi şi caracteristici unice şi de nivel superior, care asigură renumele staţiunii Băile Govora;
 • existenţa unor împrejurimi şi a unui topoclimat adecvat unei staţiuni balneare;
 • existența unui ambient favorabil activităţii balneare;
 • existenţa unei purităţi atmosferice de excepţie determinată de caracteristicile geomorfologice specifice depresiunii în care este amplasată staţiunea şi vegetaţia abundentă.

Relieful Depresiunii Govora se caracterizează printr-o salbă de dealuri, cu altitudinea medie de 400 – 600m, care se desprinde din culmea subcarpatică Piscupia – Pietrari şi se înclină spre terasa Oltului, cu expunere la soare, înclinarea fiind mică, de 15 -200, iar energia reliefului moderată.

Mica depresiune în care se află localitatea şi staţiunea balneoclimaterică Govora, face parte din sectorul vâlcean al Subcarpaţilor Getici. Particularităţile actuale ale Subcarpaţilor Vâlcii sugerează tinereţea acestei regiuni datorită mobilităţii tectonice accentuate care a condiţionat permanent în Cuaternar modelarea reliefului subcarpatic.

Relieful este dezvoltat pe structuri monoclinale pliocene, care se pot urmări ca o treaptă mai joasă în sudul Subcarpaţilor Vâlcii, cuprinsă între 300 – 600 m altitudine.

Dealurile Govorei sunt alcătuite din roci mio – pliocene friabile, respectiv din nisipuri argiloase şi pietrişuri, favorabile eroziunii torenţiale şi deplasărilor în masă, fiind accelerate şi de nivelul coborât al văii Oltului (de aceea numai în câteva puncte depăşesc 600 m).

email: cataleyayris@yahoo.com         telefon: 0753 560 995

„Stadioanele sunt pentru spectatori. Noi alergătorii avem natura și este mult mai bună”-Juha Väätäinen

Mesajul tău e-mail
Conținutul mesajului
Send
Send
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Rugăm să indeplinești toate câmpurile obligatorii!

Alte competiții în zonă:

Pedalează Pentru Ei - Pedalează Împreună cu Asociația Cataleya&Yris

0753 560 995